image

Příprava bis(acetylacetonato)měďnatého komplexu

Příprava: V 250 ml zábrusové erlenmayerově baňce rozpustíme 6,24 g pentahydrátu síranu měďnatého v 25 ml vody a zapneme magnetické míchadlo. Během dvaceti minut přidáme po kapkách připravenou směs 5 ml acetylacetonu a 10 ml metanolu. Během dalších pěti minut přidáme roztok 6,80 g octanu sodného v 15 ml vody. Nasadíme zpětný chladič a zahříváme 15 minut na 80 oC. Vypneme míchání a reakční směs ochladíme v ledové lázni. Šedomodrý produkt odfiltrujeme na fritě, promyjeme 100 ml ledové vody po malých dávkách, 15 minut odsajeme a sušíme 30 minut při 110 oC. Výtěžek byl 5,41 g (82,7 % teorie).

CuSO4.5H2O + 2C5H8O2 + 2CH3COONa ==> [Cu(C5H7O2)2] + 2CH3COOH + Na2SO4 + 5H2O

Vlastnosti: Šedomodrá krystalická látka, rozpustná v metanolu.