image

Příprava chloridu olovnatého

Příprava: Ve 150 ml vody rozpustíme 5,00 g dusičnanu olovnatého a pomalu za stálého míchání přilijeme 2,5 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové zředěné vodou na 30 ml. Vznikne jemná bílá sraženina. Produkt dekantujeme 3x 100 ml vody, odfiltrujeme a promyjeme. Vysušíme na vzduchu. Výtěžek je prakticky kvantitativní - 4,17 g chloridu olovnatého.

Pb(NO3)2 + 2HCl ==> PbCl2 + 2HNO3

Vlastnosti: Bílá, ve vodě velmi špatně rozpustná látka. Druhý způsob přípravy je rozpouštění PbO v kyselině chlorovodíkové. Používá se k přípravě hydroxidochloridu olovnatého, tzv. Pattinsonovy běloby. Při nadbytku chloridových iontů v roztoku se snižuje výtěžek, protože vznikají dobře rozpustné tetrachloroolovnatany. Produkt nepromývejte ethanolem, je v něm mírně rozpustný.