image

Příprava chloridu pentaammin-chlorokobaltitého

Příprava: V 200 ml erlenmayerově baňce rozpustíme za míchání magnetickou míchačkou 5,0 g chloridu amonného v 30 ml 24 % roztoku amoniaku. Postupně za míchání přidáme 10,0 g hexahydrátu chloridu kobaltnatého a potom pomalu přikapeme 8 ml 30 % peroxidu vodíku - směs silně pění! Nakonec přidáme pomalu a za stálého kroužení baňkou 30 ml koncentrované HCl, směs se silně zahřeje a vyloučí se fialový produkt. Směs ještě 15 minut zahříváme na 55-60 oC za občasného promíchání, pak ochladíme a odfiltrujeme na fritě. Promyjeme 2 x 15 ml ledové vody a 15 ml etanolu. Necháme vyschnout při laboratorní teplotě. Výtěžek byl 10,05 g, což je 95 % teorie.

2CoCl2.6H2O + H2O2 + 12NH3 + 2NH4Cl ==> 2[Co(NH3)5Cl]Cl2 + 2NH3 + 2NH4OH + 12H2O

Vlastnosti: Červenofialová sloučenina, málo rozpustná ve vodě a nerozpustná v alkoholech. Velice špatně se suší i po důkladném promytí etanolem. Z této látky se připravují některé další komplexy kobaltu. Rovnice přípravy je ve skutečnosti poněkud složitější a dochází k několika následným reakcím, proto vypadá zdánlivě trochu nelogicky (amoniaky). Komplex je možné použít prosyntézu chloridu pentaammin-nitritokobaltitého.