image

Příprava chloridu pentaammin-nitritokobaltitého

Příprava: V erlenmayerově baňce rozpustíme 2,5 g chloridu pentaammin-chlorokobaltitého ve 40 ml 10 % roztoku amoniaku, mírně zahřejeme, ochladíme na 10 oC a po kapkách za stálého míchání přidáváme 2 M HCl až do neutrální reakce. Vzniká bílá "mlha" - chlorid ammonný. Potom přidáme 2,5 g dusitanu sodného a 2,5 ml 6 M HCl a necháme 30 minut odstát v ledové lázni. Barva roztoku se po přidání dusitanu změní z červenofialové na žlutohnědou. Odstátou reakční směs odfiltrujeme na fritě a získaný žlutohnědý produkt promyjeme 15 ml etanolu a vysušíme při laboratorní teplotě. Výtěžek byl 2,2 g což je 84 % teorie.

[Co(NH3)5Cl]Cl2 + NaNO2 ==> [Co(NH3)5ONO]Cl2 + NaCl

Vlastnosti: Žlutohnědá látka nerozpustná v alkoholech. Komplex je možné využít pro syntézu chloridu pentaammin-nitrokobaltitého.