image

Příprava chloridu pentaammin-nitrokobaltitého

Příprava: 1,00g chloridu pentaammin-nitritokobaltitého rozpustíme ve směsi 10 ml horké vody a 2 ml koncentrovaného roztoku amoniaku a ochladíme vodou a ledem. Přidáme 10 ml koncentrované HCl a necháme stát v ledové lázni až do vyloučení produktu. Oranžové krystalky odfiltrujeme na fritě, promyjeme 10 ml etanolu a vysušíme při laboratorní teplotě. Výtěžek byl 0,98 g, tzn. 98 % teorie.

[Co(NH3)5ONO]Cl2 ==> [Co(NH3)5NO2]Cl2

Vlastnosti: Oranžová, jemně krystalická látka.