image

Příprava bezvodého chloridu vápenatého

Příprava: K 20,0 g uhličitanu vápenatého (vápenec) přidáváme postupně 25 ml 20 % HCl (12,5 ml vody + 12,5 ml konc. HCl). Je vhodné užít opravdu velkou kádinku, protože reakční směs neuvěřitelně pění. Vzniklý roztok chloridu necháme schladnout (možná se vyloučí sloupečkovité krystalky, které se obvykle už pouhým zamícháním rozpustí; případně přidáme nepatrné množství vody). Roztok přefiltrujeme a opatrně odpaříme na pískové lázni nebo elektrickém vařiči do sucha (nezapomeneme si dát mezi kádinku a vařič síťku!). Pokud požadujeme opravdu bezvodý produkt je nezbytné ještě delší vyžíhání kahanem. Vzniklý produkt bude bílý nebo lehce zabarvený nečistotami z vápence (pokud byl přírodní). Chlorid vápenatý je velice hygroskopický, proto ho ihned uzavřeme do těsnící prachovnice!

CaCO3 + 2HCl ==> CaCl2 + H2O + CO2

Vlastnosti: Bílá, velice hygroskopická látka. Na vzduchu přechází nejprve v dihydrát, pak až v hexahydrát a taje v krystalové vodě. Chlorid vápenatý je rozpustný v metanolu, etanolu a acetonu. Používá se hlavně k sušení látek, zejména v organické chemii.