image

Barevné reakce bílovin

Princip: Bílkoviny jsou přírodní polymerní sloučeniny složené z aminokyselin, které jsou vázané kovalentními peptidovými vazbami. Chemické reakce bílkovin jsou způsobené funkčními skupinami -NH2,-COOH,-OH,-SH, stejně jako přítomností aromatických a heterocyklických skupin. Peptidická vazba je charakteristická pro všechny typy bílkovin.

Příprava vzorku: Smícháme vaječný bílek s vodou, případně přidáme trochu NaCl na zlepšení rozpustnosti. Roztok dobře rozmícháme a případně přefiltrujeme přes několik vrstev gázy. Vzniklý roztok by měl být čirý.

Biuretova reakce: Touto reakcí dokazujeme přítomnost peptidické vazby -CO-NH-. S roztokem síranu měďnatého v alkal. prostředí vznikají červenofialové komplexní měďnaté sloučeniny. K 1 ml roztoku bílkoviny přidáme přibližně 1 ml roztoku síranu měďnatého. Potom přidáváme roztok NaOH až do rozpuštění sraženiny, vznikne roztok s charakteristickým zabarvením.

Xantoproteinová reakce: Důkaz spočívá v nitraci aromatického jádra příslušných aromatických aminokyselin v bílkovině (tryptofan, tyrozin a fenylalanin). Působením kyseliny dusičné nastává nitrace aromatického jádra za vzniku žlutých nitrosloučenin. Roztok bílkoviny povaříme ve skumavce s konc. kyselinou dusičnou. Vločky vysrážené bílkoviny mají charakteristické žluté zbarvení. Odlijeme kyselinu a vločky zahřejeme s přebytkem hydroxidu sodného, žlutá barva se změní na oranžovou až červenou.

Cysteinová reakce: Bílkoviny obsahující aminokyseliny cystein a cystin dávají po zahřátí s roztokem NaOH a přidání rozpustné olovnaté soli černou sraženinu PbS. Působením hydroxidu dojde k převedení kovalentně vázané síry do roztoku ve formě sulfidových aniontů, které potom reagují s přítomnými olovnatými kationty na nerozpustný PbS. Do 0,5 % roztoku octanu olovnatého přidáváme 20 % roztok NaOH až do rozpuštění vznikající sraženiny. Přidáme trochu neředěného vaječného bílku a opatrně zahřejeme. Roztok se zbarví nědě až černě vznikající sraženinou PbS.