image

Příprava dusičnanu olovnatého

Příprava: Do 100 ml baňky nasypeme 20 g olověných kousků nebo plíšků a přilijeme 40,6 ml 40 % kyseliny dusičné. (Kyselinu si případně připravíme předem z 22,5 ml koncentrované kyseliny dusičné a 19,5 ml vody.) Směs zahříváme pod zpětným chladičem až do rozpuštění většiny olova, pokud se začne vylučovat bílý produkt, přidáme několik mililitrů vody. V chladiči mohou být viditelné hnědé dýmy oxidu dusičitého, který vzniká z NO oxidací vzdušným kyslíkem. Reakční směs přefiltrujeme přes skelný filtrační papír, zahustíme a ochladíme vodou a ledem. Vyloučené bílé krystalky odsajeme na fritě, promyjeme 10 ml ethanolu a vysušíme při 100 oC. Teoretický výtěžek je 32,16 g, praktický se pohybuje okolo 80 % (cca 26 g).

3Pb + 8HNO3 ==> 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Vlastnosti: Bílá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě. Používá se jako výchozí surovina pro přípravu dalších sloučenin olova, např. oxidu olovičitého, síranu olovnatého a chloridu olovnatého. Zahříváním se rozkládá na PbO.