image

Příprava ethylenacetalu ethylesteru 3-oxobutanové kyseliny

Příprava: Do 250 ml baňky nalijeme 29 ml acetoctanu ethylnatého, 13,4 ml ethylenglykolu, přisypeme 0,2 g monohydrátu kyseliny p-toluensulfonové a přilijeme 100 ml toluenu. Reakční směs refluxujeme pod azeotropním nástavcem s chladičem až do odstranění veškeré vody z reakční směsi. Po ochlazení promyjeme směs 35 ml 10 % NaOH, 2 x 50 ml vody a vysušíme bezvodým uhličitanem draselným. Na vakuové odparce odpaříme toluen a produkt vakuově předestilujeme (2-4 Torr). Výtěžek byl 13,9 g (35 % teorie) a index lomu 1,4336.

Vlastnosti: Bezbarvá kapalina s indexem lomu 1,4360.