image

Příprava ethylbromidu

Příprava: Do 500 ml baňky nalijeme 55 ml koncentrované kyseliny sírové a opatrně za stálého míchání postupně 35 ml etanolu. Horkou směs ochladíme vodou na laboratorní teplotu, přidáme 40 g ledové tříště a pak 50 g bromidu draselného. Opatrně destilujeme kahanem přes síťku do předlohy chlazené zevně ledem a naplněné do poloviny ledovou tříští a vodou. Alonž prodloužíme hadičkou, která má zasahovat těsně pod hladinu vody v předloze. Opatrně, při přerušení zahřívání se nasaje obsah předlohy zpět do aparatury! Nažloutlý surový produkt oddělíme od vodné vrstvy, vysušíme bezvodým chloridem vápenatým a předestilujeme z vodní lázně do předlohy chlazené zevně ledem. Výtěžek byl 26 g (56,8 % teorie) a naměřený index lomu 1,4230.

syntéza ethylbromidu

Vlastnosti: Bezbarvá kapalina příjemné vůně. Ethylbromid má teplotu varu 37 oC a je velice těkavý. Tabulkový index lomu je 1,42386 při 20 oC.