image

Příprava ethylesteru kyseliny mravenčí

Příprava: V 1000 ml kulaté baňce se připraví směs 215 ml ethanolu, 171 g kyseliny mravenčí (80 - 90 %) a 50 g bezvodého chloridu vápenatého. Baňka se opatří sestupným chladičem a zahřívá se na vodní lázni tak, aby vznikající ester pomalu oddestilovával (bod varu 53 - 56 oC). Zpočátku se lázeň zahřívá max. na 60 oC, protože esterifikace probíhá velmi rychle a reakční směs se samovolně zahřívá. Po ukončení esterifikace (z baňky už nedestiluje ester ani na vroucí lázni) se odstraní nejprve topná lázeň a surový ester se nalije do dělící nálevky, ve které se protřepe s 50 ml nasyceného roztoku sody. Po oddělení vodné vrstvy se esterová vrstva přelije do Erlenmayerovy baňky. Vysuší se přežíhaným uhličitanem vápenatým, sušidlo se odfiltruje pomocí nálevky a skládaného filtru. Filtrát se jímá přímo do zábrusové destilační baňky, ze které se provádí konečná destilace esteru. Destiluje se z vodní lázně a jímá se frakce o bodu varu 52 - 56 oC.

C2H5OH + HCOOH ==> HCOOC2H5 + H2O

Vlastnosti: Ethylester kyseliny mravenčí (také mravnčan ethylnatý nebo ethylformiát) je příjemně vonící kapalina o hustotě 0,923 g/cm3 a teplotě varu 56 oC.