image

Příprava ethylesteru kyseliny octové

Příprava: Do 100 ml baňky nalijeme směs 5,8 ml ethanolu a 6 ml konc. kyseliny sírové a sestavíme aparaturu pro prostou destilaci z olejové lázně. Lázeň vyhřejeme na 140 oC a přes claisenův nástavec přilijeme 5 ml esterifikační směsi (52 ml ethanolu a 58 ml ledové kyseliny octové) a dále směs přidáváme stejně rychle jak destiluje produkt. Surový produkt protřepeme 3 x s 20 ml 15 % roztoku uhličitanu sodného a pak s 20 ml nasyc. roztoku chloridu vápenatého. Vysušíme bezvodým chloridem vápenatým a předestilujeme. Výtěžek byl 22,8 g (28,7 % teorie) a naměřený index lomu 1,3730.

C2H5OH + CH3COOH ==> CH3COOC2H5 + H2O

Vlastnosti: Bezbarvá kapalina příjemné vůně. Ethylester kyseliny octové (také octan ethylnatý nebo ethylacetát) má teplotu varu 76-77 oC. Tabulkový index lomu je 1,3724 při 20 oC. Vodou se hydrolyzuje zpět na ethanol a kyselinu octovou.