image

Příprava ethyljodidu

Příprava: Do 250 ml dvojhrdlé baňky se zpětným chladičem dáme 2,8 g červeného fosforu a 20 ml bezvodého etanolu. Bočním hrdlem po částech přidáme 20 g jódu. Po každém přidání baňku uzavřeme a směs promícháme. Pokud je reakce příliš bouřlivá, chladíme studenou vodou. Po přidání veškerého jódu refluxujeme směs 30 minut. Po ochlazení reakční směsi vyměníme zpětný chladič za sestupný a destilujeme do sucha. Destilát přelijeme do dělící nálevky a promyjeme 25 ml 3% NaOH (0,8 g NaOH v 25 ml vody) a potom 25 ml vody. Organickou vrstvu vysušíme bezvodým chloridem vápenatým, přefiltrujeme a předestilujeme. Jímáme frakci 75-78 oC. Tímto způsobem je možné připravit z příslušného alkoholu i jiné jódalkany.

2P + 3I2 ==> 2PI3

3CH3CH2OH + PI3 ==> 3CH3CH2I + H3PO3

Vlastnosti: Ethyljodid má teplotu varu 72 oC. Je ho možné jednodušeji připravit i reakcí jódu, alkoholu a hliníku nebo obdobně jako ethylbromid s použitím etanolu, KI a kyseliny fosforečné.