image

Filtrace

Filtrace je oddělování dvou fází - plynné nebo kapalné od pevné. Nás bude prozatím zajímat filtrace pevné a kapalné fáze. K tomu je možné použít různých filtrů a metod.

Nejjednodušší je filtrace pomocí filtrační nálevky a jednoduchého papírového filtru odpovídající zrnitosti. Filtr složíme podle obrázku, vložíme do nálevky, navlhčíme a uhladíme aby pod ním nebyly bublinky. Opatrně na protržení filtru! Navlhčujete pochopitelně odpovídajícím rozpouštědlem, pokud filtrujete např. toluen, nemůžete filtr navlhčit vodou! Nalijete směs a dlouho čekáte. Pokud chcete čekat méně, můžete použít skládaný filtr (někdy také nazývaný francouzský), který stvoříte podle dalšího obrázku. Pořád to ale ještě není ono.

Rychlý a pohodlný způsob je použití vakuové filtrace. Místo klasické filtrační nálevky se používá buď Büchnerova nálevka nebo skleněné nuče (frity) různé jemnosti. Buchnerova nálevka se používá s filtračním papírem - uděláme kolečko z  papíru a vložíme tak, aby zakrylo všechny otvory na spodku nálevky, pustíme vakuum a teprve potom nalejeme směs. Frity fungují obdobně, ale není nutné používat papír - frita už má zabudovaný skleněný filtr a tudíž je možné filtrovat i značně agresivní látky. Fritu po filtraci vyčistíme propláchnutím rozpouštědlem, které rozpouští ulpělý pevný produkt, který jsme předtím filtrovali a případně ještě destilovanou vodou.

Někdy také potřebjeme přefiltrovat ještě horký roztok tak, aby mezitím nevychladl. K tomu slouží nálevka pro filtraci za horka. Uvnitř je naplněná vodou, kterou ohříváme a tím je vlastně zvenčí zahřívána i filtrovaná směs.

Některé směsi není možné filtrovat přes normální papír nebo fritu. Například silně kyselé roztoky se filtrují přes skelný papír. Někdy se užívá i azbestu, skelné vaty a různých dalších speciálních materiálů.

Pro správné přefiltrování je nutné užívat odpovídající filtrační metodu a materiál. Jemné sraženiny filtrujeme nejlépe přes Büchnerovu nálevku s jemným papírem, krystalické podukty přes fritu, při čištění různých roztoků od pevných nečistot (např. při rekrystalizaci) se užívá často skládaných filtrů nebo filtrace za horka.

Plně ovládnout všechny možnosti a dovednosti vyžaduje delší čas a chce to občas i pomoc někoho zkušenějšího. V zásadě je nejjednodušší obyčejná filtrace pomocí nálevky i papíru, i když je dost zdlouhavá. Většinu věcí je možné takto odfiltrovat a obejít tak například pohodlnou vakuovou filtraci, na kterou nemáme vybavení. Vakuová filtrace je vymoženost, nikoliv nutnost! Filtraci za horka se ovšem časem nevyhnete :(