image

Příprava hexametylentetraminu

Příprava: Do 250 ml baňky chlazené studenou vodou nalijeme 32 ml 37 % metanalu (formaldehydu) a postupně po malých dávkách přidáváme 17 ml 24 % roztoku amoniaku. Baňku necháme stát hodinu až dvě ve studené vodě a pak přidáme dalších 5 ml amoniaku. Necháme směs stát ještě jeden den a potom získáme produkt volným odpařením. Získáme bílý krystalický HMTA, který můžeme případně rekrystalovat z etanolu. Teoretický výtěžek je 10,0 g HMTA, praktický byl 8,55 g (85,5 % teorie).

6HCHO + 4NH3 ==> (CH2)6N4 + 6H2O

Vlastnosti: Hexametylentetramin, triviálně urotropin nebo hexamin, zkráceně HMTA. Bílá krystalická látka, špatně rozpustná v rozpouštědlech. Používá se k výrobě léků, tuhého podpalovače (HEXA), brizantní trhaviny hexogenu a také dobře známé třaskaviny HMTD.