image

Izolace hřebíčkové silice

Izolace: Sestavíme destilační aparaturu podle obrázku. Do první baňky nalijeme asi do dvou třetin vodu, vložíme varný kamínek a propojíme baňku s okolím pomocí kapiláry (aparatura je dlouhá a roztrhla by se). Do druhé baňky dáme 10 g jemně rozemletého hřebíčku a přibližně 200 ml vody. Druhou baňku propojíme s chladičem a jímadlem. Začneme zahřívat první baňku a teprve až bude voda vřít, napojíme ji na druhou baňku, kterou začneme také zahřívat. Tento postup je nutný, aby se nenasála kapalina z druhé baňky do první. Postupně začne destilovat bílá emulze vody a silice. Destilujeme hodinu až hodinu a půl. Získanou emulzi nalijeme do suché dělící nálevky, přidáme 15 ml chloroformu, uzavřeme a důkladně protřepeme. Vypustíme přetlak a necháme směs odstát v klidu až do rozdělení vrstev. Spodní vrstva je chloroform s rozpuštěnou silicí a horní je voda se zbytkem silice. Do připravené suché baňky odlijme extrakt (opatrně aby neprošla ani troška vody - okamžitě vzniká bílé zakalení) a se zbytkem vody se silicí opakujeme extrakci ještě dvakrát, extrakty odléváme do stejné baňky. Čistou silici získáme z extraktu oddestilováním rozpouštědla na vakuové odparce nebo na vodní lázni. Pozor na omamné působení chloroformu.

destilační aparatura

Vlastnosti: Hřebíčková silice je (vyjma nepatrných příměsí) složena z 85-90 % eugenolu a 9-10 % acetyleugenolu. Tyto látky mají teplotu varu okolo 250 oC, ale lze je pohodlně vydestilovat destilací s vodní parou. S vodou tvoří emulzi, rozpouští se v chloroformu. Izolovaná silice je lehce nažloutlá olejovitá kapalina, velmi pronikavě páchne po hřebíčku. Struktura eugenolu a acetyleugenolu:

struktura eugenolustruktura acetyleugenolu