image

Příprava hydrogensíranu draselného

Příprava: Ve větší kádince rozpustíme 15 g uhličitanu draselného v 15 ml vody a po menších dávkách přilijeme 50 ml 60 % kyseliny sírové. Obsah kádinky kypí a silně se zahřívá! Kádinku ochladíme nejprve vodou a potom ledovou tříští a odfiltrujeme vyloučené krystalky hydrogensíranu. Produkt promyjeme 10 ml ledové vody a 20 ml etanolu. Další část produktu získáme zahuštěním a následnou krystalizací, produkt opět promyjeme. Teoretický výtěžek je 29,6 g; praktický byl 22,9 g (77 % teorie).

K2CO3 + 2H2SO4 ==> 2KHSO4 + H2O + CO2

Vlastnosti: Bezbarvé drobné krystalky dobře rozpustné ve vodě a nerozpustné v etanolu. Hydrogensíran se dá použít k přípravě disíranu draselného.