image

Příprava hydroxidu hořečnatého

Příprava: V minimálním množství vody rozpustíme 34,3 g hydroxidu sodného a 40,8 g chloridu hořečnatého. Slijeme oba roztoky a odfiltrujeme bílou sraženinu hydroxidu. Sraženinu promyjeme vodou od zbytků chloridu sodného a potom propláchneme etanolem. Teoretický výtěžek je 25,0 g. Bez problémů je možné zaměnit hydroxid sodný za draselný, případně chlorid hořečnatý za jinou rozpustnou hořečnatou sůl - je ovšem nutné přepočítat navážky i výtěžek.

MgCl2 + 2NaOH ==> Mg(OH)2 + 2NaCl

Vlastnosti: Hydroxid hořečnatý je bílá, ve vodě velmi špatně rozpustná látka. Sušení je možné i při 100 oC bez rozkladu; za vyšších teplot se rozkládá na oxid hořečnatý a vodu.