image

Příprava indiga

Příprava: V kádince rozpustíme 1 g 2-nitrobenzaldehydu v 5 ml vody a 5 ml acetonu. K roztoku za míchání přikapáváme 1 M roztok NaOH až do alkalické reakce na lakmus. (1 M roztok NaOH připravíme rozpuštěním 4 g NaOH v 10 ml vody, spotřeba je přibližně 5 ml.) Reakční směs se samovolně zahřívá a barva se mění ze zelené na hnědou. Roztok necháme po přidání NaOH stát 5 minut, vyloučenou sraženinu odsajeme a promyjeme etanolem a nakonec éterem. Indigo získáme ve formě tmavomodrých krystalků. Výtěžek byl 0,2 g (23 % teorie).

syntéza indiga

Barvení:S připraveným indigem můžeme udělat barvící pokus. Indigo je modré barvivo, nerozpustné ve vodě; vhodnými redukčními činidly se redukuje na bezbarvou, v alkalickém prostředí rozpustnou, leukoformu. Ve zkumavce smícháme 0,1 g indiga, 0,5 ml 30 % NaOH, 10 ml horké vody a přidáme 0,2 g ditioničitanu sodného Na2S2O4. Potom obsah zkumavky dobře protřepeme. Ve vzniklé bezbarvé leukoformě indiga namočíme kousek bavlněné látky nebo gázy a vysušíme na vzduchu - tkanina po chvíli zmodrá.

vratný přechod indiga na leukoformu

Vlastnosti: Indigo tvoří modré krystalky o teplotě tání 390-392 oC, sublimuje. Je nerozpustné ve vodě, špatně rozpustné v etanolu, éteru a chloroformu. Je rozpustné v horké ledové kyselině octové. Indigo je už od starověku známé modré barvivo. Řekové a Římané získávali indigo z rostlin Isatis tinctoria nebo Indigofera tinctoriana.