image

Příprava jodidu ciničitého

Příprava: Pro začátek je potřeba sehnat cínové plíšky - ty se dají koupit anebo vyrobit z cínového drátu nakapáním na studenou dlaždici nebo sklo. Teoreticky je možné použít i technický cín, ale během reakce mohou nastat neočekávané efekty. Do suché (!) zábrusové erlenmayerovy baňky navážíme 2,3 g cínu a 10,0 g jódu. Přidáme 50 ml toluenu a zahříváme pod zpětným chladičem na vodní lázni o 70 oC dokud nezmizí fialové zabarvení parami jódu (3-4 hodiny). Je vhodné použít magnetické míchadlo, ale jde to i bez něj. Ještě horký roztok přefiltrujeme přes skládaný filtr a ochladíme vodou a ledem. Vyloučené oranžové krystalky odfiltrujeme, rozprostřeme na filtrační papír a necháme vytěkat zbytky toluenu (pochopitelně v digestoři). Produkt je možné přečistit vakuovou sublimací (ale je lepší se jí vyhnout), případně rekrystalizací z acetonu. Teoetický výtěžek je 12,2 g, praktický byl 7,3 g (60 %).

Sn + 2I2 ==> SnI4

Vlastnosti: Jodid ciničitý tvoří červenooranžové krystalky. Sublimuje při 180 oC za normálního tlaku. Je dobře rozpustný v nepolárních rozpouštědlech, vodou se hydrolyzuje (suché nádobí!). Použité nádobí je možné vyčistit acetonem a potom propláchnutím vodou.