image

Příprava jodidu měďného

Příprava: V 50 ml vody rozpustíme 5 g pentahydrátu síranu měďnatého a v dalších 50 ml 6,65 g jodidu draselného. Smícháme oba roztoky, vzniklou sraženinu jodidu dekantujeme 2-3 x vodou a odfiltrujeme na Büchnerově nálevce za sníženého tlaku (jde to i bez vakua, ale je to na dlouho). Sraženinu důkladně promyjeme 10 % roztokem siřičitanu sodného (odstranění jódu) a znovu vodou. Výtěžek byl 1,84 g (48 % teorie).

CuSO4.5H2O + 2KI ==> CuI + 1/2I2 + K2SO4 + 5H2O

Vlastnosti: Bílá, velmi jemná sraženina. Pokud je znečištěná jódem, může mít narůžovělou barvu. Používá se k důkazu rtuti.