image

Příprava kyseliny 2-chlorbenzoové

Příprava: V kádince rozmícháme 3,4 g kyseliny anthranilové v 7 ml konc. kyseliny chlorovodíkové a přidáme 20 g ledu. Až teplota klesne na 3 oC, přidáváme pomalu za stálého míchání vychlazený roztok 1,7 g dusitanu sodného v 5 ml vody, teplotu udržujeme mezi 0-5 oC. Konec reakce indikujeme jodoškrobovým papírkem. V 15 ml konc. HCl rozpustíme 5 g chloridu měďného, ochladíme na 0 oC a pomalu a za stálého míchání ho přilijeme k připravenému a vychlazenému roztoku diazoniové soli. Pozor, reakce probíhá prudce a značně pění! Reakční směs necháme stát ještě hodinu při laboratorní teplotě a občas jí promícháme. Vyloučenou světle zelenou kyselinu 2-chlorbenzoovou odsajeme a promyjeme malým množstvím studené vody. Kyselinu rekrystalujeme ze směsi voda-etanol 2:1 za přídavku aktivního uhlí; opatrně, kyselina má značný rozdíl rozpustnosti za studena a za horka. Výtěžek byl 2,4 g (62 % teorie). Bod tání byl ostrý a prakticky se nelišil od tabelované hodnoty 141 oC.

syntéza kyseliny 2-chlorbenzoové

Vlastnosti: Světlé bílozelené jehličkovité krystalky. Připravená kyselina po rekrystalizaci vypadá jako filc.