image

Příprava kyseliny anthranilové

Příprava: V 150 ml kádince rozpustíme 15 g NaOH v 80 ml vody a ochladíme na -5 oC. Za stálého míchání přikapeme 3,6 ml bromu, vznikne žlutá kašovitá hmota. V další kádince si připravíme suspenzi 10 g ftalimidu v 15 ml vody, ochladíme a postupně za stálého míchání přidáme předchozí směs. Směs chladíme za stálého míchání ještě 20 minut po rozpuštění suspenze ftalimidu. Potom směs necháme za občasného promíchání ohřát na teplotu laboratoře, vznikne žlutý čirý roztok. Směs ohřejeme na 80 oC a přidáme 8 g rozdrceného NaOH. Horký roztok zfiltrujeme do velké kádinky. Trošku směsi si odlijeme a hlavní podíl zneutralizujeme koncentrovanou HCl na pH 7, pokud roztok překyselíme, můžeme použít odlitou část k upravení pH. Kyselinu vyloučíme přidáním 10 ml ledové kyseliny octové za stálého míchání. Vyloučené krystalky odsajeme, promyjeme malým množstvím ledové vody a rekrystalujeme z vody za přídavku aktivního uhlí. Výtěžek byl 2,7 g (29 % teorie) a teplota tání 145,2-146,7 oC. Velké opatrnosti dbejte při práci s bromem - rychle se odpařuje a může způsobit velice nebezpečná poleptání! Pracujeme zásadně v digestoři!!! Nádobí od bromu neumýváme, ale necháme brom odpařit do odtahu digestoře.

syntéza kyseliny anthranilové

Vlastnosti: Žlutohnědé jehličkovité krystalky. Kyselinu lze použít například k přípravě kyseliny 2-chlorbenzoové.