image

Příprava kyseliny benzoové oxidací toluenu

Příprava: Ve 110 ml vody rozpustíme 5 g manganistanu draselného a přidáme 3 ml toluenu. Směs zahříváme na elektrickém vařiči nebo topném hnízdě pod zpětným chladičem přibližně dvě hodiny. Chlazení je potřeba důkladné, toluen je značně těkavý. Pak oddestilujeme zhruba polovinu reakční směsi a přefiltrujeme její zbytek v baňce. Na filtru zůstane oxid manganičitý, který se dá využít k dalším pokusům. K filtrátu přidáme 10 ml 30% HCl - vyloučí se bílé šupinky kyseliny benzoové. Produkt odfiltrujeme, promyjeme vodou a případně pročistíme sublimací. Je možné použít i náročnější způsob přípravy.

C6H5CH3 + 2KMnO4 ==> C6H5COOK + 2MnO2 + H2O + KOH

Vlastnosti: Kyselina benzoová (benzenkarboxylová) je pevná bílá látka. Je nerozpustná ve vodě; rozpustná v benzenu, acetonu a tetrachlormetanu. Taje při 122oC, sublimuje pod teplotou tání. Dříve se užívala jako konzervační přísada, dnes je toto použití omezené.

struktura kyseliny benzoové