image

Příprava manganu aluminotermicky

Příprava: Smícháme 5,0 g práškového oxidu manganičitého (burel) a 2,1 g práškového hliníku. Hliník nesmí být úplně pudr, ale zase ne hrubší piliny. Příliš jemný hliník může přivést směs k výbuchu, piliny se zase velice obtížně zapalují. Směs dokonale promísíme a upěchujeme v keramické nebo šamotové nádobce. Nepoužívejte plechovku, tato směs patří k tzv. termitům a kov bez větších obtíží protaví. Směs odpálíme prskavkou nebo hořčíkovou páskou. Rudě žhnoucí strusku necháme pořádně vychladnout, jádro může být horké velice dlouho! Teoreticky vznikne 3,2 g manganu. Prakticky je toto množství nevážitelné, protože mangan už při teplotě reakce vře a neodělitelně se speče se struskou a část se i odpaří. Pokud si s alumitermií netykáte, doporučuju nastudovat problematiku termitů, abyste náhodou nepodpálili domek nebo nezasypávali na zahradě metrový kráter. Reakce funguje obdobně i s manganistanem místo burelu, ale zde je riziko výbuchu obrovské! V žádném případě se o to nepokoušejte!!!

3MnO2 + 4Al ==> 3Mn + 2Al2O3

Vlastnosti: Stříbrošedá kapka s duhovým náběhem. Mangan se částečně odpařuje a promíchá se se struskou, ale vznikla i kapka "čistého" Mn.