image

Příprava metylsíranu draselného

Příprava: Do skleněné patrony nasypeme rozdrcený disíran draselný z předchozího pokusu a vložíme patronu do soxhletova extraktoru. Do baňky nalijeme 150 ml metanolu, připojíme soxhlet a zahříváme topným hnízdem 4-5 hodin. Pak vyměníme soxhlet za sestupný chladič a oddestilujeme něco přes polovinu metanolu. Zahuštěný zbytek ochladíme vodou a ledem. Vyloučený metylsíran odsajeme na fritě, promyjeme 10 ml éteru a vysušíme při laboratorní teplotě. Výtěžek byl 18 % teorie.

K2S2O7 + CH3OH ==> KSO3OCH3 + KHSO4

Vlastnosti: Bílé perleťové krystalky, vodou se pomalu hydrolyzuje na na metanol a hydrogensíran draselný. Je rozpustný ve vodě a alkoholech a nerozpustný v éteru. Je výborným metylačním činidlem.

struktura metylsíranu draselného