image

Příprava 1-(3-nitrofenyl)ethanolu

Příprava: V 250 ml baňce se zpětným chladičem rozpustíme za mírného zahřátí 2,2 g 3-nitroacetofenonu v 30 ml methanolu a ochladíme ledem. K vzniklé suspenzi přidáme 0,6 g tetrahydridoboritanu lithného a během 15 minut občas protřepáváme. Pak přidáme 20 ml vody a povaříme 30 minut pod zpětným chladičem. Po ochlazení extrahujeme 2 x 30 ml éteru, vysušíme bezvodým síranem sodným a oddestilujeme éter. Surový produkt rekrystalujeme z toluenu. Výtěžek byl 0,9 g (40,9 % teorie) a teplota tání 59,3-62,0 oC.

syntéza 1-(3-nitrofenyl)ethanolu

Vlastnosti: Teplota tání 62 oC.