image

Příprava trihydrátu octanu sodného

Příprava: K roztoku 8 g hydroxidu sodného v 80 ml vody přidáváme opatrně za stálého míchání 12 g ledové kyseliny octové. (Teoreticky je možné použít i ocet, ale čistota produktu bude nevalná.) Reakce probíhá delší dobu. Při ochlazení se vyloučí krystaly octanu sodného, který můžeme ještě přečistit rekrystalizací z vody. Teoretický výtěžek je 27,2 g trihydrátu octanu sodného.

CH3COOH + NaOH + 2H2O ==> CH3COONa.3H2O

Vlastnosti: Octan tvoří větší bílé krystaly, rozpustné ve vodě. Působením vzdušného oxidu uhličitého se částečně rozkládá zpět na kyselinu octovou, takže i důkladně promytý bude časem zapáchat po octu. Tavením je možné odstranit vodu z hydrátu, tavením s hydroxidem sodným vzniká metan.