image

Příprava oxidu bizmutitého

Příprava: 1,5 g zásaditého dusičnanu bizmutitého nasypeme do porcelánového kelímku a zahříváme plynovým kahanem. Zahřívání je nejprve mírné a postupně přejde na intenzivní, z kelímku unikají hnědé dýmy oxidu dusičitého a postupně vzniká tavenina oxidu bizmutitého. Po dvaceti minutách přerušíme zahřívání a necháme kelímek s produktem vychladnout. Výtěžek byl 0,89 g (75 % teorie).

2[4BiNO3(OH)2.BiO(OH)] ==> 5Bi2O3 + 8NO2 + 9H2O + 2O2

Vlastnosti: Žlutá pevná látka o teplotě tání 827 oC. Používá se ve sklářství a na výrobu barevných glazur. Takto připravený se z kelímku poměrně těžko odstraňuje. Oxid lze zredukovat zahříváním v proudu vodíku na čistý bizmut.