image

Příprava oxidu boritého

Příprava: Do 250 ml zábrusové baňky s kulatým dnem dáme 25,0 g kyseliny borité a připojíme zábrus se zúženým koncem, který slouží pro připojení k vývěvě (např. pomocí silnostěnné gumové hadičky). Zábrus napojíme hadičkou na promývačku a tu připojíme k vývěvě. Baňku se zábrusem vložíme opatrně do kelímkové pece, tak aby se nedotýkala stěn a vedle baňky dáme ještě teploměr do 300 oC (samozřejmě pokud pec nemá nějaký zabudovaný). Pochopitelně není možné použít víko k peci, místo toho poslouží uzavření alobalem. Zapneme odsávání a pec i s vloženou baňkou vyhřejeme na 250 oC a potom udržujeme teplotu ještě hodinu, případně nepatrně déle. Kyselina v baňce postupně ztrácí vodu, která kondenzuje v promývačce a zábrusu. Po hodině vypneme pec, odstraníme alobal a necháme baňku za stálého odsávání schladnout. Pak vypneme vakuum a rozebereme aparaturu. Vzniklý oxid bude s nejvyšší pravděpodobností hodně spečený a půjde obtížně ven - k rozdrcení je vhodné použít dřevěnou špejli nebo třísku (ne železo) - pozor na proražení baňky! Teoretický výtěžek je 14,07 g, prakticky ale bude větší, protože není možné odstranit všechnu vodu z kyseliny borité.

2H3BO3 ==> B2O3 + 3H2O

Vlastnosti: Bílá nebo lehce našedlá látka. Připravený tímto postupem je značně spečený (většinou) a obsahuje určité procento vody, kterou nelze takto odstranit. Oxid je vhodné rychle spotřebovat, protože je po schladnutí značně hygroskopický. Je ho možné použít například pro přípravu trimethylesteru kyseliny borité.