image

Příprava oxidu chromitého

Příprava: Do velké (nejlépe 500-1000 ml) erlenmayerovy baňky navážíme 5-10 g dichromanu amonného. Navážku nesmíme přehnat (radši míň a dvakrát), jinak může reakce proběhnout (téměř) explozivně! Baňku uchytíme do stojanu na ležato (!) a ústí obalíme alobalem. Alobal musí opravdu držet! Do alobalu uděláme několik menších dírek (ale větších než od špendlíku nebo jehly) a opatrně zahřejeme kahanem. Jakmile se začne dichroman rozkládat, je nutné kahan okamžitě odstranit, jinak může reakce proběhnout velice prudce! Během reakce vznikne velké množství zeleného oxidu chromitého a na stěnách baňky se srazí trochu vlhkosti. Vzniklý oxid opatrně přesypeme do kádinky a necháme úplně vyschnout. Teoretický výtěžek je 0,60 g oxidu z 1,00g dichromanu. Dichroman je silný karcinogen!

(NH4)2Cr2O7 ==> Cr2O3 + N2 + 4H2O

Vlastnosti: Oxid chromitý je tmavě zelený, ve vodě nerozpustný prášek. Připravený předchozím způsobem bude značně "nadýchaný", rozetřením se jeho objem podstatně zmenší. Pro syntézu chromanu draselného jeho čistota postačí; pro přečištění od případných zbytků dichromanu je možné promytí vodou. Oxid se rozpouští v kyselinách i zásadách.