image

Příprava oxidu olovičitého

Příprava: 10,0 g dusičnanu olovnatého rozpustíme v 80 ml vody okyselené kapkou kyseliny dusičné a srážíme roztokem 2,4 g NaOH v 50 ml vody. Vzniklou suspenzi hydroxidu olovnatého zahříváme na 70-80 oC a sytíme plynným chlórem. (Nezahříváme více než na uvedenou teplotu, jinak vznikne oxid olovnatý!) Vysráženou hnědočernou sraženinu dekantujeme 30 ml ohřáté zředěné kyseliny dusičné (1:3) a potom vodou. Vysušíme při 100 oC.

Pb(NO3)2 + 2NaOH ==> Pb(OH)2 + 2NaNO3

Pb(OH)2 + 2NaOH + Cl2 ==> PbO2 + 2NaCl + 2H2O

Vlastnosti: Hnědá, ve vodě nerozpustná látka. Silné oxidační činidlo.