image

Izolace piperinu z černého koření

Izolace: Podle obrázku sestavíme aparaturu pro extrakci na soxhletově přístroji. Do extrakční patrony (papírové nebo skleněné) dáme 10 g jemně rozemlétého černého koření a a extrahujeme etanolem 2 hodiny. Roztok přefiltrujeme a na na rotační vakuové odparce odpaříme při 60 oC část etanolu. Ke zbytku roztoku přidáme 10 ml 10 % roztoku KOH a po chvíli zdekantujeme. Alkoholický roztok necháme přes noc krystalizovat, vyloučí se žluté jehličky piperinu.

Není vyloženě nutné užít soxhlet a vakuovou odparku. Extrakci provedeme delším povařením černého koření přímo v etanolu pod zpětným chladičem. Zahuštění roztoku provedeme na vodní lázni místo na odparce, jinak postupujeme identicky.

Soxhletova extrakce

Vlastnosti: Piperin je alkaloid černého koření o teplotě tání 125-126 oC a štiplavé chuti. Je špatně rozpustný ve vodě a rozpustný v etanolu, éteru, chloroformu a tucích. Struktura piperinu:

struktura piperinu