image

Pracoviště

Pracujeme pokud možno ve schválené laboratoři (to ovšem často nejsou ani ty školní), případně se alespoň řádně vybavíme. Místo pro práci musí splňovat několik základních podmínek: Absoluně nezbytný je přívod vody, vytápění, snadná větratelnost, světlo a patřičná odolnost místa. Samozřejmě se nesmí jednat o obytnou místnost! (kuchyně je sice krásná a útulná, ale ...) Je vhodné, aby šlo pracoviště zamknout a bylo dost prostorné. Na pracoviště se musí vejít pracovní stůl (případně digestoř pro ty bohaté) a skříň na nádobí a chemikálie. Chemikálie držíme pokud možno pod zámkem, aby je náhodou někdo nepoužil pro svoje nekalé záměry. Musíme mít alespoň dřez nebo něco podobného na mytí nádobí a podobně, koupelnu a kuchyni pro tyto účely zásadně neužíváme! Pokud možno vybavíme se i přívodem plynu, hasícím přístrojem a určitě lékárničkou. Životně nutná je možnost dokonalého větrání pracoviště! Pokud možno vyhneme se dřevěným materiálům a nechráněnému kovu. Některé látky působí silně korozivně a mohou způsobit těžké škody na kovových materiálech během několika hodin! Dřevo je zase velmi málo odolné proti ohni a vyšším teplotám, případně účinkům agresivních látek. Za každou cenu je nutné mít možnost snadného útěku (nazývejme věci pravými jmény) a to i poslepu!