image

Příprava heptahydrátu síranu železnatého

Příprava: 20 g železných pilin důkladně odmastíme horkou vodou se saponátem a potom pořádně propláchneme vodou od saponátu. Piliny nasypeme do 500 ml kulaté zábrusové baňky a přilijeme 165 ml 25 % kyseliny sírové (20 ml koncentrované kyseliny + 146 ml vody). Na baňku nasadíme zpětný chladič a směs zahříváme. Je vhodné pracovat pod odtahem, uvolněné plyny nejsou jen vodík a docela páchnou. Zahřívání ukončíme těsně před rozpuštěním všeho železa - síran železnatý by se dále oxidoval na síran železitý. Roztok přefiltrujeme za horka a ochladíme vodou a ledem. Odfiltrujeme vyloučené krystalky produktu a promyjeme etanolem (nesmí se smíchat se zbytkem roztoku!). Ke zbylému roztoku přidáme trochu železných pilin a zahustíme ke krystalizaci. Přefiltrujeme za horka a ochladíme - vyloučí se druhá frakce produktu, kterou taktéž odfiltrujeme a promyjeme etanolem. Teoretický výtěžek je 99,54 g, skutečný se pohybuje okolo 80 %.

Fe + H2SO4 + 7H2O ==> FeSO4.7H2O + H2

Vlastnosti: Zelená skalice (heptahydrát síranu železnatého) tvoří světlé zelenomodré krystalky. Na vzduchu se poměrně rychle oxiduje na síran železitý, proto je vhodné rychlé spotřebování. Dá se použít k přípravě celé řady dalších sloučenin železa. Zahříváním ztrácí snadno krystalovou vodu. V přírodě se vyskytuje jako minerál melanterit