image

Extrakce na Soxhletově přístroji

Při extrakci jde prakticky o získání jedné nebo více látek ze směsi, často jde o izolace z pevných látek. Extrakce na soxhletově přistroji je poměrně dokonalá a pohodlná metoda. Aparatura sestává z baňky, soxhletova přístroje a chladiče. Nejprve uchytíme do stojanu spodní baňku a naplníme ji rozpouštědlem. Nad ní připojíme soxhlet a opatrně do něj vložíme extrakční patronu s náplní. Extrakční patrona je buď papírová nebo skleněná. Skleněná se používá opakovaně, papírová se vyhazuje. Výhodou papíru je cena a nemusí se čistit, volba závisí na konkrétních požadavcích a hlavně možnosti vyčištění. Skleněnou patronu je nutné vkládat opatrně, aby nedošlo k proražení přepážky soxhletu! Nakonec na horní zábrus soxhletu připevníme chladič a můžeme extrahovat:) Rozpouštědlo ve spodní baňce se zahříváním odpařuje a kondenzuje uvnitř chladiče. Odtud kape na extrakční patronu a postupně zaplňuje soxhlet. Po dosažení hladiny přepadu rozpouštědlo odteče do spodní baňky a soxhlet se plní znovu. Všechny tyto věci probíhají samy, stačí jednoduše počkat dost dlouho a pak rovnou sebrat hotový extrakt, z kterého dále izolujeme požadované látky. Na některých starších soxhletech nemusí být přepad, ale je nutné rozpouštědlo z času na čas přepustit kohoutem do baňky. Na soxhletu je nestandartní zábrus, proto vyžaduje neobvyklé nástavce. Nejlepší je koupit rovnou komplet baňku + soxhlet + chladič, což vyjde finančně nejlépe. Chladič se užívá obvykle kuličkový.