image

Příprava terc-butylchloridu

Příprava: V 250 ml dělící nálevce protřepáváme 30 minut 37 g terc-butylalkoholu se 130 ml koncentrované HCl. Spodní vodnou vrstvu odlijeme a horní organickou promýváme 10 % roztokem hydrogenuhličitanu sodného do neutrální reakce. Surový produkt vysušíme bezvodým chloridem vápenatým a předestilujeme z vodní lázně. Výtěžek byl 25,6 g (55,3 % teorie) a naměřený index lomu 1,3868.

syntéza terc-butylchloridu

Vlastnosti: Bezbarvá kapalina o indexu lomu 1,3857 při 20 oC. Teplota varu je 51 oC.