image

Aluminotermie a termity

Aluminotermické směsi patří do skupiny termitů. Tyto směsi se vyznačují velice vysokou teplotou hoření a za jistých okolností jsou schopné explodovat. Oproti většině výbušných pyrotechnických složí jsou značně necitlivé, přesto není dobré příliš pokoušet osud. Třením, silným nárazem nebo podobným dostatečným podnětem se mohou vznítit a způsobit značné škody. Většina z nich hoří pomalu, ale vzhledem k vysoké teplotě zapálí téměř cokoliv a bez problémů propálí i silnější plech. V praxi se používá termitů zejména ke svařování (např. kolejnic) a k ničení obrněné techniky. Vojenský termit dokáže propálit i pancíř tanku.

Obvyklá aluminotermická slož se skládá z hliníku a oxidu kovu který chceme vyredukovat. Tato reakce není příliš vhodná k získání čistého kovu, spíš se hodí na efektní demonstrační pokus. Aluminotermie je výhodná pouze pro vysokovroucí kovy (např. železo), nízkotající kov se vypaří. Směs připravíme z dobře vysušeného a práškového oxidu kovu a hliníku. Hliník musí mít přiměřenou hrubost - směs s hliníkovým pudrem může vybuchnout a krupice se zase velmi obtížně zapaluje. Někdy se používá místo hliníku hořčík, tyto termity už mají blíž k vojenským a vzhledem k vysoké reaktivnosti Mg je nelze doporučit. Navážené složky promísíme protřepáním nebo citlivější radši promísením špejlí na papíře. Směs musí být dokonale zhomogenizovaná, jinak nemusí jít zapálit. Promíchaný termit nasypeme do malého květináče, případně do kelímku vyrobeného z šamotu a vodního skla. (z šamotu a skla vyrobíme hustou kaši, vylisujeme kelímek a necháme důkladně vysušit) V žádném případě nepoužíváme sklo, kov nebo nedejbože plast. Všechny tyto materiály se mohou roztavit a sklo nebo kov v případě výbuchu tvoří velice nebezpečné střepiny s dalekým doletem. Nálož pořádně slisujeme a tím snížíme riziko nechtěného výbuchu. Pouze slisujeme kouskem dřeva, v žádném případě neutloukáme! Termit odpálíme prskavkou nebo hořčíkovou páskou. Pokud se jedná o těžko zápalnou směs, radši se pojístíme dvěma prskavkami a trochou hořčíkových hoblin. Kdyby se odpal nepovedl, v žádném případě se ke směsi nepřibližujeme a necháme aspoň půl hodiny v klidu. Pokud se zdá všechno v pořádku (směs nedýmá ani nežhne), je možné zkusit zapálení znovu. Směs odpalujeme venku na zemi, pokud možno v dolíku, aby případné střepiny a kameny letěly nahoru a ne do stran. Je důležité odpalovat termit slisovaný, volně nasypaná slož (i pokud normálně jenom hoří) může od určitého množství explodovat i v otevřeném prostoru. Obecně je problém termitů daný přiměřenou citlivostí - příliš jemný termit může vybuchnout, příliš hrubý nehoří; totéž s lisováním - slisovaný nevybuchne, ale velmi špatně se zapaluje. Vyvarujte se navlhnutí směsí a raději je neskladujte. Opatrně i s vyhořelým termitem, směs vyredukovaného kovu a strusky může být uvnitř horká i po velmi dlouhé době!

V praxi většinou k nechtěnému výbuchu termitů nedochází, ale je vhodné s tím počítat. Obzvlášť u exotičtějších směsí se některé efekty dají těžko odhadnout. Obecně platí, že čím silnějším oxidačním činidlem je příslušný oxid, tím spíš směs vyletí. Např. při redukci manganu je možné použít oxid manganičitý i manganistan. Směs s manganistanem je už ale poměrně silná výbušná slož a může způsobit značné škody. Rozhodně nepoužívejte směsi práškového Al s manganistanem, chlorečnanem, chloristanem, dvojchromanem, chromanem případně oxidem chromovým - jedná se vesměs o výbušné směsi. Pokud směsi nevěříte, otestuje nejdřív malý vzorek a teprve potom větší množství. Pokud by vám vybuchlo cca 10 g a budete pár metrů od toho, nehrozí v podstatě žádné nebezpečí. Nikdy nezapalujte tyto slože v uzavřeném obalu, mohlo by dojít k výbuchu. Pokud se reakce vymkne kontrole, nepokoušejte se termit hasit vodou! Vzniká vodík a téměř jistě by došlo k výbuchu! Termit se dá nejsnadněji uhasit zasypáním pískem nebo hlínou. Určitě berte ohled na nebezpečí požáru - termity zápálí opravdu skoro cokoliv!

Tento článek vás nemá odradit od aluminotermie, ale spíš upozornit na případné nebezpečí. Pokud se jedná o vyzkoušenou směs a v rozumném množství, pak je odpal za dodržení základní opatrnosti zcela bezpečný.

.