image

Příprava tetrajodortuťnatanu měďného

Příprava: V 25 ml vody rozpustíme 3,3 g jodidu draselného a v tomto roztoku rozpustíme 4,5 g jodidu rtuťnatého. K vzniklému roztoku pozvolna a za stálého míchání přidáváme roztok 5 g pentahydrátu síranu měďnatého v 35 ml vody. Reakční směs získá červenou barvu, případně se vyloučí trocha červené sraženiny. Do roztoku zavádíme 10 minut mírný proud oxidu siřičitého (získáme ho například reakcí siřičitanu a zředěné kyseliny sírové) - vyloučí se červený produkt. Sraženinu odfiltrujeme a důkladně promyjeme vodou. Teoretický výtěžek je 8,27 g, praktický byl 6,8 g (82%).

HgI2 + 2KI + 2CuSO4.5H2O + SO2 ==> Cu2[HgI4] + 2K2SO4 + 2H2SO4 + 8H2O

Vlastnosti: Ohnivě červená, velmi jemná sraženina. Zahříváním nad 70 oC přechází na hnědou modifikaci.