image

Příprava tetrajodortuťnatanu stříbrného

Příprava: V 25 ml vody rozpustíme 3,3 g jodidu draselného a v tomto roztoku rozpustíme 4,5 g jodidu rtuťnatého. K vzniklému roztoku přidáváme pozvolna za stálého míchání roztok 3,4 g dusičnanu stříbrného v 25 ml vody. Vyloučí se tmavě žlutá sraženina tetrajodortuťnatanu stříbrného. Produkt odfiltrujeme přes hustý filtrační papír, promyjeme 100 ml vody a vysušíme při mírné teplotě. Teoretický výtěžek je 9,15 g, skutečný byl 8,62 g (94 %).

HgI2 + 2KI + 2AgNO3 ==> Ag2[HgI4] + 2KNO3

Vlastnosti: Tmavě žlutá, velmi jemná sraženina. Působením alkoholu uvolňuje jodid rtuťnatý. Zahříváním nad 50 oC přechází na červenou modifikaci, nad 158 oC se rozkládá.