image

Příprava tetraperoxochromičnanu draselného

Příprava: V erlenmayerově baňce rozpustíme 4,0 g chromanu draselného a 4,0 g hydroxidu draselného v 50 ml vody. Směs ochladíme až do ztuhnutí na kaši, neměla by úplně zmrznout. K chlazení je možné užít směs ledu a soli nebo etanolu s tuhým kysličníkem uhličitým (suchý led) nebo s kapalným dusíkem. První metoda vyžaduje neustálé hlídání a velkou pečlivost při chlazení, druhé dvě zase naopak chladí příliš a směs snadno zamrzne. K ochlazené kašovité směsi přikapeme za stálého míchání 25 ml 30 % peroxidu vodíku, směs nesmí příliš roztát ani zmrznout! Barva se mění ze žluté na tmavě hnědou, unikají bublinky kyslíku. Reakční směs chladíme ještě hodinu za občasného promíchání. Směs by neměla úplně zamrznout, jinak se reakce velice zpomalí a není možné míchání! Výtěžek činil 4,0 g, což je 65 % teorie.

2K2CrO4 + 9H2O2 + 2KOH ==> 2K3CrO8 + O2 + 10H2O

Vlastnosti: Stálé červenohnědé krystalky, má oxidační vlastnosti. Kyselinami se rozkládá.