image

Příprava trijodmetanu

Příprava: Do baňky o 250 ml dáme 7,5 g jódu a přilijeme 10 ml acetonu. Vznikne tmavý červenohnědý roztok, část jódu se možná úplně nerozpustí. Ke směsi přidáváme pomalu a za stálého míchání a chlazení studenou vodou roztok 1,6 g NaOH v 70 ml vody. Reakční směs se odbarvuje až nakonec zůstane slabě nažloutlá, vylučuje se krystalický jodoform. Surový produkt odfiltrujeme a promyjeme vodou. Potom jodoform rozpustíme v 50 ml teplého etanolu a pod zpětným chladičem zahřejeme k varu. Pomalu přidáváme vodu až se v roztoku začne tvořit zákal a pak baňku ochladíme ledovou vodou. Vykrystaluje zlatožlutý produkt. Teoretický výtěžek je 3,88 g, praktický byl 0,68 g (17,5 %) po rekrystalizaci.

CH3COCH3 + 3I2 ==> CH3COCI3 + 3HI
CH3COCI3 + 3HI + 4NaOH ==> CHI3 + CH3COONa + 3 NaI + 3H2O

Vlastnosti: Zlatožlutá krystalická látka, triviálně nazývaná jodofom. Jedná se o antiseptikum a charakteristicky zapáchá. Jodoform je rozpustný v etanolu a nerozpustný ve vodě.