image

Příprava tris(acetylacetonato)chromitého komplexu

Příprava: V 250 ml zábrusové baňce s kulatým dnem rozpustíme 1,79 g oktadekahydrátu síranu chromitého ve 100 ml vody, přidáme 10 g močoviny a 3,1 ml acetylacetonu. Nasadíme zpětný chladič a zahříváme na topném hnízdě k mírnému varu jednu hodinu. Ochladíme v ledové lázni a vyloučený červenofialový produkt odfiltrujeme na fritě, promyjeme 3 x 30 ml vody, 15 minut odsajeme a sušíme 30 minut při 110 oC. Výtěžek byl 1,64 g (93,7 % teorie).

Cr2(SO4)3.18H2O + 6C5H8O2 + 6NH3 ==> 2[Cr(C5H7O2)3] + 3(NH4)2SO4 + 18H2O

Vlastnosti: Červenofialová krystalická látka, nerozpustná ve vodě a rozpustná v dichlormetanu.