image

Příprava trihydrátu tris(oxaláto)chromitanu draselného

Příprava: Ve 100 ml vody zahřáté na 50 oC rozpustíme 13,5 g dihydrátu kyseliny šťavelové a 6 g hydrátu šťavelanu draselného a v dalších 25 ml vody o 50 oC rozpustíme 5,6 g dichromanu draselného. Roztok dichromanu přilijeme za stélého míchání k druhému roztoku; barva se změní na černozelenou. Směs přefiltrujeme, zahustíme na 25-30 ml a ochladíme vodou a ledem. Vyloučený produkt odfiltrujeme na fritě a promyjeme 2 x 10 ml etanolu a pak 10 ml éteru, sušíme při laboratorní teplotě. Případně je možné produkt rozpustit ve vlažné vodě a nechat volně krystalovat několik dní (záleží na teplotě místa, může to být i tři týdny). Výtěžek byl 13,0 g, to jest 87 % teorie. Pozor, dichroman je silný karcinogen!

2K2C2O4.H2O + 7H2C2O4.2H2O + K2Cr2O7 ==> 2K3[Cr(C2O4)3].3H2O + 6CO2 + 17H2O

Vlastnosti: Tmavě zelená až černozelená krystalická látka. Volnou krystalizací snadno tvoří až několik cm velké sloupečkovité krystaly. Je velice dobře rozpustná ve vodě.