image

Počítání s plyny

Někdy nastane nutnost spočítat objem nebo hmotnost plynu. Pokud vycházíme z rovnice, je to jednoduché - prostě to spočítáme v gramech jako u pevné látky. Buď máme rovnou kýženou hmotnost anebo si to převedeme dále na objem. Je nutné vědět, že 1 mol plynu má za normálních podmínek právě 22,41 litrů. (Nebudeme bazírovat na tisícinkách takže v podstatě za normálního tlaku a laboratorní teploty.) Spočítáme množství plynu v gramech, pak podělíme gramy molární hmotností a vynásobíme to 22,41 - a máme objem v litrech. Takže se vrhneme na příklad:

Kolik mililitrů plynu vznikne rozpuštěním 20,00 gramů uhličitanu draselného v kyselině sírové?

K2CO3 + H2SO4 ==> K2SO4 + H2O + CO2
138,206 + 98,079 ==> 174,242 + 18,015 + 44,010

138,206 g K2CO3....................44,010 g CO2
20,00 g K2CO3........................X g CO2
------------------------------------------------
X = (44,010 * 20,00) / 138,206 = 6,37 g oxidu uhličitého

to je 6,37 / 44,010 = 0,15 molu oxidu uhličitého

a to je 0,15 * 22,41 = 3,36 litru = 3360 ml oxidu uhličitého (docela dost, že?)

Pokud máme počet mililitrů a chceme vědět kolik potřebujeme výchozích látek, spočítáme to jednoduše obráceně: převedeme na litry, pak na počet molů, přepočteme na gramy a pak už je to snadné.

Za určitých okolností je možné plyny vážit. Buď je prostě "nalijete" do kádinky až po okraj (musí být těžší jak vzduch) a zvážíte nebo pokud to nejde tímto způsobem, můžete jimi naplnit předem zváženou nádobu, zavřít a zvážit. Není to moc přesné (takových 500 ml oxidu uhličitého je sotva gram), ale dá se s tím pěkně hrát :)