image

Příprava 3-aminoacetofenonu

Příprava: V baňce se zpětným chladičem smícháme 2,2 g 3-nitroacetofenonu se 4 g cínu (tenké plíšky), přidáme 29 ml vody a nakonec 11 ml koncentrované HCl. Za stálého míchání zahříváme 90 minut na elektromagnetické míchačce, ochladíme, zfiltrujeme a k filtrátu přidáme 24 ml 40 % roztoku NaOH. Vyloučenou sraženinu odsajeme, promyjeme vodou a rekrystalujeme z 80 ml vody s aktivním uhlím. Výtěžek byl 0,3 g (16,7 % teorie) což není zrovna mnoho :-( Teplota tání 93,9-94,8 oC.

syntéze 3-aminoacetofenonu

Vlastnosti: Teplota tání 97 oC.