image

Teorie

Laboratorní praxe musí být samozřejmě podložena teoretickými znalostmi, jinak je to jen bezduché vaření podle kuchařky. Nicméně těchto informací jsou kvanta v každé lepší učebnici a proto se soustředíme na podstatné minimum. Naprosto nejdůležitější je pro začátek bezpečnost.

Pro běžnou laboratorní potřebu dále potřebujete uměnit vypočítat navážky, spočítat objemy kapalin a také vypočítat objemy plynů.

Dále zde máme zpracované obecné postupy pro aluminotermii, abyste nepřišli k úrazu.