image

Organická chemie

Tato sekce je vyhrazená vesměs pro organické sloučeniny, ovšem jsou tu i syntézy některých těžko zařaditelných látek. Odkazy na tyto pokusy jsou i v sekci Anorganika.
Vzhledem ke složitosti organických reakcí je většina reakčních schémat pouze orientační. Výtěžky berte také pouze orientačně, většinou vychází velice rozdílně!

Syntézy sloučenin
3-Aminoacetofenon2b
Ethylbromid2b
Ethyljodid2b
Ethylenacetal ethylesteru 3-oxobutanové kyseliny3b
Ethylester kyseliny mravenčí2b
Ethylester kyseliny octové2b
HMTA - hexametylentetraammin1b
2-Hydroxy-5-methyl-2'-nitroazobenzen3b
Indigo2b
Kyselina anthranilová2c
Kyselina 2-chlorbenzoová1b
Kyselina benzoová oxidací toluenu2b
Kyselina benzoová přes fenylmagnesiumbromid3c
3-Nitroacetofenon2b
Nitrofenol2b
1-(3-Nitrofenyl)ethanol2b
Octan sodný - trihydrát1b
Pinakol - hexahydrát3b
Šťavelan draselný - monohydrát1b
terc - Butylchlorid2b
Trijodmetan (jodoform)2b


Izolace z přírodních látek
Hřebíčková silice (eugenol, acetyleugenol)2b
Piperin2b