image

Základy laboratorní praxe

Tato stručná kapitolka je základ všech základů. Prostě takové zestručnění následujících kapitol. Platí v podstatě obecně, ať už pracujete doma nebo v perfektní labině.

Pracujeme v bílém plášti nebo alespoň ve starém oblečení, používáme vždy ochranné brýle (oči jsou opravdu nenahraditelné) a radši obouváme obuv, ve které se dobře prchá. V případě zvýšeného nebezpečí neváháme užít dalších ochranných pomůcek! Snažíme se omezit na minimum riziko pro sebe i pro případné kolegy v sousedství. Pokud to není nutné, nemodifikujeme pracovní postup, výsledky vychází i při dodržení podmínek často různě. Neopodstatněné zásahy do postupu mohou způsobit případný nezdar nebo dokonce nehodu. Pracovní postup patřičně prostudujeme předem a průběh pokusu pokud možno zaznamenáváme do laboratorního deníku - paměť je nespolehlivá. Nemícháme nevyzkoušené směsky, obvykle to končí špatně. Pokud možno nehromadíme větší množství chemikálií na pracovní ploše, ve vzniklém zmatku se snadno stane nějaký malér. Chemikálie nebereme nechráněnou rukou, nepipetujeme "per huba" a při práci s plyny a různým jiným neřádstvem užíváme digestoř! Vždy pracujeme přinejmenším na doslech (nelépe dohled) pomoci v případě nehody, máme po ruce lékarničku a hasební prostředky!