image

Příprava monohydrátu šťavelanu draselného

Příprava: Ve velké kádince (směs během reakce silně kypí) rozpustíme v 50 ml vody ohřáté na 60 oC 10,00 g dihydrátu kyseliny šťavelové. Do roztoku přidáváme po malých (!) dávkách 10,96 g uhličitanu draselného. Reakce je ukončená pokud roztok reaguje neutrálně (ověříme indikátorovým papírkem). Směs případně zahustíme ke krystalizaci (pravděpodobně to bude zbytečné, často se vylučuje již během reakce) a ochladíme vodou a ledem. Krystalky odfiltrujeme a promyjeme etanolem. Z filtrátu se po promytí etanolem vyloučí další podíl produktu, který také odfiltrujeme a promyjeme. Pokud je použito málo etanolu na promytí, je možné k filtrátu bez zábran trochu etanolu přidat. Produkt sušíme při laboratorní teplotě. Teoretický výtěžek je 14,6 g; praktický byl 13,5 g (93 % teorie).

(COOH)2.2H2O + K2CO3 ==> K2C2O4.H2O + CO2

Vlastnosti: Monohydrát šťavelanu draselného je bílá nehygroskopická látka. Velmi dobře se rozpouští ve vodě. Nad 400 oC se rozkládá na uhličitan draselný a oxid uhelnatý. Dá se využít například k přípravě tris(oxaláto)chromitanu draselného.